คำขวัญวันครู ๒๕๕๒


“ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู”

ตามต่อบทความวันครูได้ที่

http://variety.siam55.com/data/1/0041-1.html

http://www.siam55.com

เป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ.2552
ของ นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์
กำหนดการวันครูในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552