แปลประโยคไทยเป็นอังกฤษ online แปลได้ทุกภาษาครับ ให้เลิือกว่าต้องแปลจากภาษาอะไรเป็นอะไร

พี่สยามจัดให้เราอีกตามเคยครับ

http://dict.siam55.com/